Pas på når du sparer online

En af de ting som mange af os kigger mest på, når vi skal handle online, er ikke overraskende prisen. De samme varer er ofte til salg til mange forskellige priser rundt omkring. Hvis produktet er det samme, er det…