Hvad koster et fundament?

Et godt og solidt fundament skal snarere ses som en investering frem for en udgift, da et godt fundament kan have forbyggende effekt for mange forskellige typer af skader, der på den lange bane kan blive meget omkostningsfulde. Dette gør sig især gældende i forbindelse med fugtskader, da et dårligt bygget fundament er ekstra udsat for fugtskader, hvilket i værste fald kan være med til at gøre indeklimaet sundhedsskadeligt, og en reparation af dette kan blive særdeles omkostningsfuld. Herudover kan et dårligt fundament medføre skæve vægge, revner i mure og i værste fald sammenstyrtning, og ingen af disse skader er just ønskelige eller billige at få repareret.

Hvilken jordbund er der tale om? Er forskalling nødvendigt?

Typen af jordbund kan have en indflydelse på den endelige pris, da de forskellige typer af jord vil kræve noget forskelligt udstyr og forskellig ekspertise, såfremt man ønsker at få et veludført og godt fundament til huset, garagen eller lignende. Er der tale om en jordtype, der kræver meget tid at grave ud i, fordi det er meget hårdt eller meget leret, kan det tage længere tid at få gravet ud, hvilket også vil være at se på den endegyldige pris. Hvis jorden heller ikke er specielt fast, kan det være nødvendigt at lave en forskalling, hvor der skal benyttes brædder til at komme små jordskred i forkøbet, hvilket også kan spille ind på den pris, som firmaet ender med at diske op med. Dette er en af de små ekstraydelser, man må være opmærksom på, der kan dukke op i forbindelse med etablering af fundament, og dette kan være at se i den endegyldige pris.

Forskellige murerfirmaer – forskellige priser

Prisen afhænger oftest også af, hvilket murefirma, man ender med at benytte sig af, og der vil foreligge forskellige tilbud ved de forskellige murefirmaer. Herudover handler det naturligvis også om, hvor stort et område, der skal bygges et fundament over, og jo større et areal, der er tale om, jo mere vil det komme til at koste. Det forholder sig oftest således, at murefirmaerne kommer med et beløb pr. kvadratmeter, der oftest er let at forholde sig til, hvilket også skal tages i betragtning, inden man finder et firma til etablering af fundament.

Såfremt du er blevet nysgerrig og gerne vil læse mere om fundament, er det også en mulighed online.