Sådan sparer du penge i skat

De fleste mennesker bruger ikke ret lang tid på skatteregnskabet. Skatten bliver jo automatisk trukket fra lønnen inden den bliver udbetalt og det hjælper ikke meget at brokke sig over at skatteniveauet er for højt. Det risikerer kun at ødelægge ens gode humør.
Det kan dog være en rigtig god ide at bruge lidt tid på at se skatteregnskabet efter med det store forstørrelsesglas, for der kan være mange penge at spare ved kun at betale den skat man er forpligtiget til.
Kort fortalt handler det om at få medregnet alle de forskellige fradrag, som man er berettiget til efter skattelovgivningen og undgå at betale renter af restskat. De fleste oplysninger er allerede kendt af Skat. Oplysninger om lønindtægter bliver f.eks. videregivet til skat af din arbejdsgiver og skatten bliver trukket inden lønnen bliver udbetalt. Men det er ikke alle oplysninger, som på forhånd er kendt af Skat. Dette gælder f.eks. kørselsfradraget.
Kørselsfradraget:
Hvis du har længere end 24 km (i alt) til og fra arbejde har du ret til et skattefradrag på 2 kr pr. km for de efterfølgende km. Dette er satserne for skatteåret 2011. På et år kan dette summe sig op til et ret betydeligt beløb hvis du har langt til arbejde. Du har ret til at få fradraget uanset om du kører i bil, bus, tog, eller om du f.eks. kører med en arbejdskollega. I din skattemappe på skats hjemmeside findes en beregner, som kan hjælpe med at udregne det præcise beløb.
De fleste lønmodtagere kan nøjes med at tilføje kørselsfradraget på selvangivelsen, fordi skat allerede har de andre oplysninger. Det vil dog også være en god ide at kontrollere de andre punkter på selvangivelsen. Dette kunne f.eks. dreje sig om:

Rentefradraget:
Rentefradraget vil som regel automatisk blive indberettet til Skat, men kig for en sikkerheds skyld tallene efter for fejl, så du sikrer dig, at alle renteudgifter blive opgivet til Skat.

Gaver til foreninger/Velgørenhed:
Fradrag for gaver til godkendte foreninger/velgørenhed. Hvis indbetalingen er registreret hos den pågældende forening eller velgørende organisation, skulle tallene gerne fremgå af selvangivelsen.

Fradrag ved tab på aktier:
Reglerne på dette område har ændret sig en del i de seneste år. Hvis du har tabt penge på aktier afhænger det bl.a. af købstidspunktet hvordan du kan trække et evt. tab fra i skat.
Få evt. hjælp af din bank eller en revisor hvis du har tabt penge på aktieinvesteringer. Se også oplysningerne på Skats hjemmeside.

Husk også, at der kan spares mange penge ved at betale sin skat til tiden. Skat har nemlig skruet op for renterne på restskat.

Renteudgifter ved restskat:
Hvis du har tjent mere i det foregående år end forventet, kan du risikere at skulle betale restskat når den endelige opgørelse kommer. Det er aldrig særligt sjovt at skulle betale restskat, for pengene er sikkert brugt for lang tid siden. Hvis der overhovedet er økonomi til det vil det dog være en god ide, at betale restskatten med det samme.Skat tager sig nemlig godt betalt for at låne penge ud. Betal derfor om muligt restskatten med det samme og spar mange penge på renteudgifterne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *